3-årig postdoc-stilling ledig ved CIEM

Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) har en ledig postdoktor-stilling i 100 % i 3 år, tilknyttet Institutt for informasjonssystemer, Fakultet for samfunnsvitenskap, ved Universitet i Agder. Stillingen er lokalisert i Kristiansand.

3-årig postdoc-stilling ledig ved CIEM
INSITU vil utvikle løsninger for innsamling og integrasjon av informasjon for etablering av felles situasjonsbilde for alle nødetatene.

3-årig postdoktor-stilling ledig ved CIEM


Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) har en ledig postdoktor-stilling i 100 % i 3 år, tilknyttet Institutt for informasjonssystemer, Fakultet for samfunnsvitenskap, ved Universitet i Agder. Stillingen er lokalisert i Kristiansand.

CIEM er et tverrfaglig forskningssenter med fokus på hvordan utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir nye muligheter for mer effektiv beredskap og krisehåndtering gjennom integrasjon av informasjon fra ulike datakilder. CIEM inkluderer 20 forskere innen informasjonssystemer, IKT og samfunnsvitenskap, og har tett samarbeid med beredskapsaktører nasjonalt og internasjonalt. 

Postdoktor-kandidaten vil være tilknyttet forskningsprosjektet «Sharing incident and threat information for common situational understanding» (INSITU) som er tildelt finansiering fra SAMRISK-programmet i Norges forskningsråd. Prosjektet vil utvikle løsninger for innsamling og integrasjon av informasjon for etablering av felles situasjonsbilde som støtter samarbeid mellom aktører involvert i krisesituasjoner. Løsningene skal også benyttes til systematisk læring fra hendelser og øvelser. Integrasjon mellom ulike kartsystemer i bruk, og samordning av terminologi er sentrale aktiviteter i prosjektet. Prosjektet ledes av CIEM, med NTNU, Tingtun AS, Fylkesmannen i Agder og One Voice som nasjonale partnere, og internasjonale partnere fra Linköpings Universitet og University of Sydney. I tillegg er det etablert en referansegruppe med bred deltagelse fra sentrale beredskapsaktører i Norge. Stillingen vil involvere forskningsopphold ved partnerinstitusjonene i Sverige og Australia.

Kandidaten vil delta i følgende aktiviteter i prosjektet:

 • Analyse av informasjonskilder og eksisterende bruk av kartsystemer
 • Behovsanalyse og overordnet design av løsning for systematisering og integrasjon av informasjon om trusler og hendelser
 • Harmonisering av terminologi og kartsymboler i en integrert karttjeneste
 • Utvikling av samhandlingsløsning for felles situasjonsbilde og læring fra hendelser
 • Publisering og formidling av resultater fra prosjektet.

Vi søker en kandidat med følgende kvalifikasjoner:

 • PhD innen informasjonssystemer, IKT eller tilsvarende
 • Kompetanse innen ett eller flere av følgende områder:
 • Informasjonsintegrering / information fusion
 • Interoperabilitet
 • Informasjonsdeling og samhandling
 • Situational awareness / delt situasjonsforståelse
 • Av hensyn til prosjektets fokus på norsk terminologi og praksis må søker beherske et skandinavisk språk. I tillegg må kandidaten ha gode engelskkunnskaper.

Det vil være ønskelig med erfaring innen beredskap og krisehåndtering, men dette er ikke et krav.
Kunnskap om funksjonalitet og bruk av kartsystemer vil være en fordel.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og et internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø ved et ungt og dynamisk universitet.

Ønsket oppstart for stillingen vil være 1.9.2019. 

Interesserte kandidater bes snarest ta kontakt med professor Bjørn Erik Munkvold, leder for CIEM og prosjektleder for INSITU. Mob. +47 48 12 59 22, epost: bjorn.e.munkvold@uia.no.