Hvordan dele informasjon i kriser

«Informasjonsdelingen må være en integrert del av det du gjør til daglig. Det kan ikke være en egen funksjon», sier deltaker i workshop.

24 representanter fra ulike beredskapsaktører var samlet i Oslo denne uka for å kartlegge praksis med å etablere felles situasjonsforståelse gjennom samvirke og diskutere behov for forbedringer. Workshopen var den første i forskningsprosjektet INSITU, ledet av Universitetet i Agder.

Hvordan dele informasjon i kriser
Maja Elseth fra Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet oppsummerer gruppediskusjon.

Diskusjonene var preget av at informasjonsdeling er et vanskelig, men viktig tema.

Organisasjonene trenger å blir bedre kjent med hverandre, både for å lære av hverandre og tenke mer helhetlig i krisehåndteringen. Det er viktig at de involverte organisasjonene får en forståelse av hendelsen fra begynnelsen av krisehåndteringen, men også de organisasjoner som har potensialet for å bli berørt bør involveres tidlig.

Les hele artikkelen på INSITU