Kristiansand forbereder seg på det uforutsette

Kristiansand kommune og Universitetet i Agder har nøkkelroller i et stort EU-prosjekt som skal gjøre byer i stand til å takle katastrofer. Sørlandsbyen lyktes å bli en av tre pilotbyer i prosjektet fordi de både har utviklet en vitenskapelig metode på feltet og kan vise at den fungerer i praksis

Kristiansand forbereder seg på det uforutsette
Kristiansand kommune er tidligere kåret til året beredskapskommmune. Nå skal de samarbeide med UIA om hvordan gjøre byen mer mostandsdyktig ved kriser og katastrifer.

Flertallet av verdens befolkning bor i byer, og stadig flere flytter til byene. Katastrofer som følge av klimaendringene vil ramme mange flere enn tidligere. I Horisont 2020-prosjektet «Smart Mature Resilience» skal fire forskningsmiljøer og syv byadministrasjoner finne ut og teste hvordan byene kan bli mer motstandsdyktige.

Kristiansand vil bruke prosjektet til å forberede seg bedre på naturkatastrofer som havnivåstigning, ekstremvær, flom og ras, men også store ulykker og terrorhandlinger.

Dette er noe Kristiansand har arbeidet med i flere år. Byen ble kåret til årets beredskapskommune i 2010. EU-prosjektet var et naturlig neste steg da Universitetet i Agder tok kontakt.

– EU-prosjektet er en gyllen anledning til å lære enda mer og øke regionens robusthet. Vi har allerede flere scenarier i de vanlige kommunedelplanene, men ved å være med i dette prosjektet skal Kristiansand å bli enda bedre, sier prosjektleder Silje Solvang i Kristiansand kommune. Kristiansand er pilotby i prosjektet sammen med Glasgow og San Sebastian.

Les mer på Norges forskningsråds nettsider.