To Horisont 2020-prosjekter til CIEM

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved UiA er involvert i to EU-prosjekter som nå tildeles 38 og 179 millioner kroner. Prosjektene skal gjøre hjelpearbeid i kriser tryggere og mer effektivt.

- Dette er svært gode nyheter og noe vi har jobbet hardt for. Fordi store deler av de norske forskningsmidlene innen IKT er dreid mot helseteknologi, er vi avhengige av å få tilslag på EU-søknader som dette, sier professor og assisterende direktør ved CIEM, Tina Comes.
De to prosjektene blir del av en portefølje på totalt fire Horisont 2020-prosjekter for CIEM. Fra før jobber senteret med prosjektene COMRADES og Smart Mature Resilience.