Workshop om muligheter og utfordringer innen framtidig krisehåndtering

CIEM årlige workshop samlet over 50 fagpersoner fra forskningsmiljøer, offentlige myndigheter, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor til presentasjoner og diskusjon ved Universitetet i Agder torsdag 4. desember 2014. Alle presentasjonene er tilgjengelige her.

Workshop om muligheter og utfordringer innen framtidig krisehåndtering
Einar Lunde fra Post- og teletilsynet presenterte noen av dilemmaene man møter når man skal tilrettelegge for gode teknologiske løsninger i krisehåndtering.

PROGRAM

Smartphones and Social media - New opportunities for the Norwegian Police Service
Robindra Prabhu, Teknologirådet (Norwegian Board of Technology)
/files/CIEM-WS-RPrabhu-041214.pdf

Exploring flexible information sharing and collaboration through an mobile app builder
Cecilie Jackbo Gran, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 
/files/Cecilie-Jackbo-Gran.pdf

BRIDGE - Bridging resources and agencies in large-scale emergency management 
Jan Håvard Skjetne, SINTEF
/files/CIEM-presentation-BRIDGE.pdf

Resilience and security in public communication networks and services
Einar Lunde, Director in Networks Department, Post and Telecommunications  Authority (Post- og  teletilsynet)
/files/Resilience-and-security-in-public-communication-networks-and-services.pdf

CIEM Research and demonstration
Ebola Field Trip, Tina Comes
/files/CIEM_LightiningTalk_tc_20141204.pdf

Smart Rescue Demo and Technical Solution, Mehdi Ben Lazreg
/files/Smart-rescue-presentation-Mehdi-Ben-Lazreg.pdf

UiA Game and Preliminary Results, researcher Jaziar Radianti
/files/Jaziar_CIEM_WorkshopV6.pdf

Forsker Jaziar Radianti presenterer funn fra test av mobil app for evakuering ved brann.

Escape Planning with Ant Colony Optimization, Morten Goodwin
/files/aco.pdf

Cultures of Disasters, Christian Webersik
/files/Webersik_4Dec14.pdf

Panel discussion: Technology in crises - new opportunities or increased vulnerability and ethical challenges?
Participants: Ann-Kristin Elstad (FFI), Robindra Prabhu (Teknologirådet), Per Aarvik (Stand By Task  Force), Einar Lunde (Post- og teletilsynet), Jan H. Skjetne (SINTEF), Tina Comes (CIEM).
Moderator Professor José Gonzalez, CIEM