Workshop med Oslo politiet og Oslo kommune

I samarbeid med Oslo politi og Beredskapsetaten i Oslo kommune hadde CIEM en 2 dagers workshop 26.-27. februar 2019. Formålet var å skape samarbeidsprosjekt for utvikle bedre løsninger for uønskede hendelser.

Workshop med Oslo politiet og Oslo kommune
Diskusjon og idémyldring på Politihuset

Besøk på Sporveiens operasjonssentral, Politiets operasjonssentral og operasjonssentralen på Oslo S inngikk i programmet. 

Relevante spørsmål er: 
Hvordan bruke tilgjengelige data i sanntid?
Hvilke data finnes?
Hvordan dele data?
Hva er utfordringene ved integrasjon av ulike datakilder?
Deling av riktig informasjon til rett tid til rett person
Organisasjonskultur til hjelp og hinder

Vi ser fram til å jobbe fram små og større prosjektet i samarbeid med kreative og kloke hoder i Oslo Politiet og Beredskapsetaten i Oslo kommune.