Media

CIEM in the media

Media
Plakaten er FHIs oppfordring om å huske smittevernreglene også på fest. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Koronasmitten i store norske byer stiger igjen

KRONIKK: HosseinBaharmand. Etter en kort periode med nedgang, vil koronasmitten igjen stige i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand i juni.
Fædrelandsvennen 27.05.2021

Tiden er knapp for planlegging av effektiv distribusjon av covid-19 vaksiner

KRONIKK: Blir det for varmt, vil en såkalt «kald» vaksine miste sin effekt og bli ubrukelig. Når behovet for vaksinen er kritisk må temperaturen overvåkes og kontrolleres, hele veien fra produsenten til pasientens arm.
Hossein Baharmand og Ross Phillips. 
Forskning.no 26.11.2020

Koronapandemien: Hva er de samfunnsmessige konsekvensene?
#PolyPod: en podcast fra Polyteknisk forening. 
Vi er i starten på COVID19-pandemien og aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen. Står vi overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt? Hvordan forbereder vi oss som enkeltindivider og storsamfunn? Du får historiske perspektiv på hvordan pandemier endrer samfunnsstrukturene, du får et innblikk i hvordan regionale konflikter forsterkes og reduseres i parallell med utbredelsen av COVID19 – og du hører om de politiske og menneskelige konsekvensene.

Koronapandemien: Veien videre i en usikker framtid
UTSYN: Er det mulig å kontrollere smittespredning og samtidig opprettholde økonomisk aktivitet? Det siste store utbruddet av svartedauden i Vest-Europa er et skrekkens eksempel.
Kronikk av Lars Ole Grottenberg, Dagavisen 04.09.2020
English: Is it possible to control the spread of infection and at the same time maintain economic activity? The latest major outbreak of black death in Western Europe is an example of horror. Chronicle by Lars Ole Grottenberg, in the national newspaper Dagsavisen. 

Korona-evaluerer Sørlandets sykehus og Kristiansand kommune
Systemene bak covid-19 beredskapen for Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus skal evalueres. Bak evalueringene står rådgivingsselskapet Stepchange og Senter for integrert krisehåndtering ved UiA.
uia.no 06.07.2020

UiA får million-støtte til forskning på digital oppfølging av koronapasienter
Universitetet i Agder (UiA) skal forske på digital oppfølging av koronapasienter, og hvordan koronavaksiner skal distribueres i lavinntektsland.
Agderposten 08.05.2020

8,5 millioner til Covid-19-forskning ved UiA
Flere forskningsmiljøer ved UiA har fått gjennomslag i Norges forskningsråds haste-utlysning som skal bidra til bedre forståelse og håndtering av Covid-19-pandemien.
Uia.no 07.05.2020

Koronapandemien – en vekker for søvngjengere?
Kan koronakrisen gjøre Norge sterkere? Ja, hvis Norges systemkyndighet økes og myndighetene utfører tiltak i samsvar med systemenes iboende lovmessigheter.
Kronikk av Jose J. Gonzalez, Fædrelandsvennen 17.04.2020. 
English: The corona pandemic - an alarm for sleepwalkers? Can the corona crisis make Norway stronger? Yes, if Norway's system expertise is increased and the authorities take measures in accordance with the systems' inherent legalities.

International awards for research at UiA
UiA’s Centre for Integrated Emergency Management has received international awards for a three-year research project funded by the EU Horizon 2020 programme.
Uia.no 22.11.2019

Professor Jose Julio Gonzalez awarded the King's Medal of Merit
Gonzalez receives the distinction for his efforts in public safety and emergency preparedness in Norway and in Europe. Just after the medal was handed out on Wednesday 23 October, the laureate received notice from Brussels that he and his colleagues had won an innovation prize for their research project Smart Mature Resilience.
uia.no 23.10.2019

UiA-professor fikk Kongens fortjenstmedalje
UiA-professor Jose Julio Gonzalez (75) fikk onsdag Kongens fortjenstmedalje.
Fædrelandsvennen 23.10.2019. 
English: UIA Professor Jose Julio Gonzalez received the King's Medal of Merit. 

UiA-forskar vann internasjonal pris 
For første gong fekk ein forskar frå eit norsk universitet prestisjepris frå den finske handelshøgskulen Hanken School of Economics.
English: For the first time a researcher from a Norwegian university received the prestigious price from the Finnish Business School Hanken School of Economics. 
Website of University of Agder: uia.no 15.05.2019

Sosiale medier i krisesituasjoner.
Intervju med Beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune om forskning på bruk av sosiale medier i krisesituasjoner.  
English: Social media in emergencies. Interview with Emergency mananger Sigurd Paulsen i the city of Kristiansand on the usage of social media in emergencies. 
NRK Radio Sørlandssendingen 08.04.2019. 

Fikk 11 mill. til forskning på økt samfunnssikkerhet.
CIEM-senteret ved UiA fikk nylig 11 millioner kroner av Norges forskningsråd til et internasjonalt forskningsprosjekt om informasjonsdeling i beredskap og krisehåndtering.
English: CIEM was awarded a research grant of 11 million Norwegian crowns to an international research project on information sharing in preparedness and crisis management. 
Website of University of Agder: uia.no 07.03.2019

Cities work together towards a more resilient future
European cities face increasing hazards and disaster risks from extreme weather, terrorist attacks and insecurity. An EU-funded research project has provided guidelines and tools for cities to learn and share experiences and become better, more resilient places to live.
European Commission website 09.01.2019

Vil bidra til et sikrere Europa
CIEM-senteret ved UiA deltar i høst i tre søknader til programområdet for samfunnssikkerhet i EUs forskningsprogram Horizon 2020. I en av dem er også Kristiansand kommune med.
English: The CIEM Centre at UIA is this autumn taking part in three proposals within the program for Secure Societies in Horizon 2020. Kristiansand municipality is partner in one of these. 
Website of University of Agder: uia.no 06.09.2018

-Vi er smartere, sikrere og sterkere. 
Tre år som aktive deltaker i et europeisk forskningsprosjekt har gjort Kristiansand til en tryggere kommune å bo, leve og arbeide i. UiA-magasinet. 2018-2019
English: Three years as active participant in a European research project has turned Kristiansand into a municipality that is more safe to live and work in. 
UiA-magasinet høsten 2018. /UiA-magazine autum 2018. 14.08.2018. 

Lokalbefolkningen må bli bedre forberedt på flom
Kronikk av professor Christian Webersik, nestleder i CIEM. 
English: The local population must be better prepared for flooding.
Opinion piece by Professor Christian Webersik, Deputy director of CIEM. 

Fævennen 28.10.2017. Paper version: /file/webersik-fedrelandsvennen-281017.pdf

UiA lager sikkerhetsmodeller. 
Norske kommuner må arbeide på en helt annen måte enn i dag for å forberede seg på nye naturkatastrofer. Universitetet i Agder står sentralt i dette arbeidet.
English: Norwegian municipalities must work in a different way then today on preparing for new natural disasters. The University of Agder is central in this work. 
Interview on television NRK Sørlandet, 16.10.2017, 20.13. 
 
Vil drille folk i hvordan de bør forholde seg under katastrofer 
Et stort internasjonalt forskningsprosjekt skal forberede Kristiansand og andre eruopeiske byer på naturkatastofer, terror og andre uforutsette hendelser. 
English: Want to train the public in how to actu during diasters. A major international research project will prepare Kristiansand and other European cities on natural disasters, terrorism and other unforeseen events.
Fævennen 13.10.2017.  Paper version: /file/fvn-artikkel-131017.pdf
 
Kriseøvelse starter i morgen
Universitetet i Agder deltar på en stor internasjonal kriseøvelse på Lista som starter i morgen. Øvelsen Triplex er en av verdens største humanitære kriseøvelser med deltakere fra flere land. Professor Bjørn Erik Munkvold sier øvelsen blir spennende. 
Radioreportasje i Sørlandssendinga, NRKP1 23.09.2016.
 
UiA deltar i internasjonal nødhjelpsøvelse
Triplex 2016 er en av verdens største humanitære kriseøvelser. Den holdes hvert tredje år, denne gangen på Lista fra 24. - 30. september. UiA har en viktig rolle.
uia.no 19.09.2016. 
 
Oppretter kriselab 
Intervju med forskningsleder Ole-Christoffer Granmo, DSB-direktør Cecilie Daae og Bjørn Erik Thon, Datatilsynet . 
Radioreportasje i Nyhetsmorgen, NRK1 27.07.2016. Klikk på sak 12 for å høre reportasjen
 
Nye, raskere og bedre dataverktøy kan om noen år gi bedre og raskere hjelp til folk som rammes av terror eller en annen stor katastrofe. 
NRK.no 27.07.2016
 
Professor Ole-Christoffer Granmo snakker om utviklingen av kunstig intelligens og hva den kan brukes til. 
Aftenposten 09.07.2016.
 
Smarttelefoner gir økt sikkerhet ved katastrofer
Sensorene i smarttelefoner og hkunstig intelligens kan rettelede både redningsmannskaper og de som er rammet. Norsk forskning kan føre til bedre redningsarbeid. 
Fagbladet Automatisering Nr. 3, 2016
Tirsdag 10. og onsdag 11. mai markerer UiA starten på et tre år langt europeisk forskningsprosjektet som skal gjøre det tryggere og mer effektivt å være hjelpearbeider i felten.
Uia.no 09.05.2016
 
Milliondryss over forskning på krisehåndtering
Får tilsammen 217 millioner. Senter for Integrert krisehåndtering ved UiA i Grimstad er med på to EU-prosjekter som nå tildeles 38 og 179 millioner kroner. Prosjektene skal gjøre hjelpearbeid i kriser tryggere og mer effektivt. 
Grimstad Adressetidende 28.01.2016
 
Ole-Christoffer Granmo var første gutten i gata med egen datamaskin. Nå vil han etablere et Senter for fremragende forskning og innlede et paradigmeskifte innen krisehåndtering.
TEFT. Universitetet i Agder sitt forskningsmagasin. 29.10.2015. 
 
Kristiansand kommune og Universitetet i Agder har nøkkelroller i et stort EU-prosjekt som skal gjøre byene i stand til å takle katastrofer. Sørlandsbyen lyktes å bli en av tre pilotbyer i prosjektet fordi de både har utviklet en vitenskapelig metode på feltet og kan vise at den fungerer i praksis.
Norges Forskningsråds nettsted. 22.09.2015
 
Som eneste norske by er Kristiansand med i et EU-prosjekt som skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.
Kristiansand kommunes nettsted 17.07.2015
 
Sammen med Glasgow i Skottland og San Sebastian i Spania, skal Kristiansand teste ut europeiske retningslinjer for samfunnssikkerhet.
Sørlandets Europakontor. 26.06.2015.
 
CRISIS AND DIALOGUE: Associate professor Tina Comes from the Department for ICT and Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) does research on the use of ICT in international crisis like natural disasters, humanitarian crisis and civil war. Video presentation of her research from the University of Agder conference "UiA inviterer". June 2015. 
 
SIGCHI Social Impact Award Leysia Palen, University of Colorado Boulder, Boulder, United States. Palen is adjunct professor at CIEM. 20.04.2015.
 
Teknologirådet mener det er på tide at politiet ser mulighetene sosiale medier byr på. De ønsker å utvikle en nød-app som politiets nyeste og viktigste våpen. 
 
Slik kan politiet nå bli smartere. Agderposten 06.12.2014.
Nordmenns bruk av sosiale medier og smarttelefoner kan hjelpe politiet.
 
Når katastrofen skjer TEFT, Universitetet i Agders forskningsmagasin. Nr. 2 2014. 
Ved hjelp av lokale data og matematiske modeller bygger Tina Comes fremtidens beslutningstøtteverktøy for verdens hjelpeorganisasjoner. 

- Det er så mye ugjort! Portrettet: Tina Comes. TEFT, Universitetet i Agders forskningsmagasin. Nr. 2 2014. 
- Det som gjør krisehåndtering så fascinerende , er at den er så forbløffende fagoverskridende, sier Martin Comes, Tina i det daglige. Hun er svært fornøyd med mulighetene som åpnet seg da hun kom til Universiteteti Agder som forsker for et par år siden. Tverrfagligheten ved senteret mener hun gjør CIEM enestående i verden. 
 
Nytt UIA-senter med løsninger for et sikrere samfunn. Sørlandets Europakontor. 31.10.2014. 
Senter for Integrert Krisehåndtering (Center for Integrated Emergency Management / CIEM) ved UiA har levert 8 Horisont 2020-søknader, bl.a. under samfunnsutfordring 7, Sikrere samfunn.
 
Kriseforsker til Philippinene (Crisis researcher to the Philippines). Grimstad Adressetidende 10.12.2013. 
Tina Comes reiser som eneste norske forsker til Filippinene. Hvordan skal hjelpen best organiseres når store naturkatastrofer som tyfoner, jordskjelv og flodbølger rammer? Og hva når mobiltelefoner og datamaskiner ikke virker på grunn av slike katastrofer?
 
Hansken er kastet. (Throwing down the gauntlet). Op-ed in Grimstad Adressetidende 30.11.2013. 
 
Beredt for kaos. Lindesnes 24.09.2013
Idag blir Mandal forvandlet til et kaos uten like. Mennesker i nød, uniformerte mannskaper og et kaos uten like står på agendaen når den store terrorøvelsen holdes. 
ENG: Today Mandal turns into chaos. People in distress, uniformed personnel and chaos is on the agenda when the great terror drill is taking place. CIEM is present and takes part in the drill. 
 
Mandal sperres av tirsdag. Lindesnes 23.09.2013
MANDAL: Sentrumsgatene i Mandal skal tirsdag være åsted for en stor terrorøvelse, og det vil derfor være vanskelig å komme fram. 
ENG: Emergency drill in Mandal city. CIEM is taking part in the drill. 

Svein Olaf Olsen in NMES (Norwegian Mobile Emergency System) develops emergency mobile communication in cooperation with CIEM. NRK (Norwegian Public Broadcasting) 31.05.2013.

 
Paradigmeskifte for krisehåndtering (Paradigm shift in Emergency Mangement), Op-ed in Dagens Næringsliv. 02.07.2012
 
SmartRescue i årsrapport. Review of the project SmartRescue in the annual report for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2012.
 
http://www.uia.no/nyheter/styrker-sikkerheten-til-humanitaere-hjelpearbeidere 
 
Milliondryss over forskning på krisehåndtering
Får tilsammen 217 millioner. Senter for Integrert krisehåndtering ved UiA i Grimstad er med på to EU-prosjekter som nå tildeles 38 og 179 millioner kroner. Prosjektene skal gjøre hjelpearbeid i kriser tryggere og mer effektivt. 
Grimstad Adressetidende 28.01.2016
 
Ole-Christoffer Granmo var første gutten i gata med egen datamaskin. Nå vil han etablere et Senter for fremragende forskning og innlede et paradigmeskifte innen krisehåndtering.
TEFT. Universitetet i Agder sitt forskningsmagasin. 29.10.2015. 
 
Kristiansand kommune og Universitetet i Agder har nøkkelroller i et stort EU-prosjekt som skal gjøre byene i stand til å takle katastrofer. Sørlandsbyen lyktes å bli en av tre pilotbyer i prosjektet fordi de både har utviklet en vitenskapelig metode på feltet og kan vise at den fungerer i praksis.
Norges Forskningsråds nettsted. 22.09.2015
 
Som eneste norske by er Kristiansand med i et EU-prosjekt som skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.
Kristiansand kommunes nettsted 17.07.2015
 
Sammen med Glasgow i Skottland og San Sebastian i Spania, skal Kristiansand teste ut europeiske retningslinjer for samfunnssikkerhet.
Sørlandets Europakontor. 26.06.2015.
 
CRISIS AND DIALOGUE: Associate professor Tina Comes from the Department for ICT and Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) does research on the use of ICT in international crisis like natural disasters, humanitarian crisis and civil war. Video presentation of her research from the University of Agder conference "UiA inviterer". June 2015. 
 
SIGCHI Social Impact Award Leysia Palen, University of Colorado Boulder, Boulder, United States. Palen is adjunct professor at CIEM. 20.04.2015.
 
Teknologirådet mener det er på tide at politiet ser mulighetene sosiale medier byr på. De ønsker å utvikle en nød-app som politiets nyeste og viktigste våpen. 
 
Slik kan politiet nå bli smartere. Agderposten 06.12.2014.
Nordmenns bruk av sosiale medier og smarttelefoner kan hjelpe politiet.
 
Når katastrofen skjer TEFT, Universitetet i Agders forskningsmagasin. Nr. 2 2014. 
Ved hjelp av lokale data og matematiske modeller bygger Tina Comes fremtidens beslutningstøtteverktøy for verdens hjelpeorganisasjoner. 

- Det er så mye ugjort! Portrettet: Tina Comes. TEFT, Universitetet i Agders forskningsmagasin. Nr. 2 2014. 
- Det som gjør krisehåndtering så fascinerende , er at den er så forbløffende fagoverskridende, sier Martin Comes, Tina i det daglige. Hun er svært fornøyd med mulighetene som åpnet seg da hun kom til Universiteteti Agder som forsker for et par år siden. Tverrfagligheten ved senteret mener hun gjør CIEM enestående i verden. 
 
Nytt UIA-senter med løsninger for et sikrere samfunn. Sørlandets Europakontor. 31.10.2014. 
Senter for Integrert Krisehåndtering (Center for Integrated Emergency Management / CIEM) ved UiA har levert 8 Horisont 2020-søknader, bl.a. under samfunnsutfordring 7, Sikrere samfunn.
 
Kriseforsker til Philippinene (Crisis researcher to the Philippines). Grimstad Adressetidende 10.12.2013. 
Tina Comes reiser som eneste norske forsker til Filippinene. Hvordan skal hjelpen best organiseres når store naturkatastrofer som tyfoner, jordskjelv og flodbølger rammer? Og hva når mobiltelefoner og datamaskiner ikke virker på grunn av slike katastrofer?
 
Hansken er kastet. (Throwing down the gauntlet). Op-ed in Grimstad Adressetidende 30.11.2013. 
 
Beredt for kaos. Lindesnes 24.09.2013
Idag blir Mandal forvandlet til et kaos uten like. Mennesker i nød, uniformerte mannskaper og et kaos uten like står på agendaen når den store terrorøvelsen holdes. 
ENG: Today Mandal turns into chaos. People in distress, uniformed personnel and chaos is on the agenda when the great terror drill is taking place. CIEM is present and takes part in the drill. 
 
Mandal sperres av tirsdag. Lindesnes 23.09.2013
MANDAL: Sentrumsgatene i Mandal skal tirsdag være åsted for en stor terrorøvelse, og det vil derfor være vanskelig å komme fram. 
ENG: Emergency drill in Mandal city. CIEM is taking part in the drill. 

Svein Olaf Olsen in NMES (Norwegian Mobile Emergency System) develops emergency mobile communication in cooperation with CIEM. NRK (Norwegian Public Broadcasting) 31.05.2013.

 
Paradigmeskifte for krisehåndtering (Paradigm shift in Emergency Mangement), Op-ed in Dagens Næringsliv. 02.07.2012
 
SmartRescue i årsrapport. Review of the project SmartRescue in the annual report for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2012.