More news

 • CIEM adjunct Leysia Palen in SCIENCE special issue on Natural Hazards

  Crisis informatics - New data for extraordinary times
 • Styrker sikkerheten til humanitære hjelpearbeidere

  Tirsdag 10. og onsdag 11. mai markerer UiA starten på et tre år langt europeisk forskningsprosjektet som skal gjøre det tryggere og mer effektivt å være hjelpearbeider i felten.
 • Fikk pris for beste internasjonale artikkel

  CIEM-forsker Mihoko Sakurai, postdoktor ved Institutt for informasjonssystemer, vant pris for beste artikkel på konferansen The Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) på Kauai i Hawaii i forrige uke.
 • To Horisont 2020-prosjekter til CIEM

  Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved UiA er involvert i to EU-prosjekter som nå tildeles 38 og 179 millioner kroner. Prosjektene skal gjøre hjelpearbeid i kriser tryggere og mer effektivt.
 • Hekta på kunstig intelligens

  Ole-Christoffer Granmo var første gutten i gata med egen datamaskin. Nå vil han etablere et Senter for fremragende forskning og innlede et paradigmeskifte innen krisehåndtering.
 • Kristiansand forbereder seg på det uforutsette

  Kristiansand kommune og Universitetet i Agder har nøkkelroller i et stort EU-prosjekt som skal gjøre byer i stand til å takle katastrofer. Sørlandsbyen lyktes å bli en av tre pilotbyer i prosjektet fordi de både har utviklet en vitenskapelig metode på feltet og kan vise at den fungerer i praksis
 • Two open PhD positions at CIEM

  One position in ICT (deadline 05.06.2015) and one in Information systems (deadline 15.06.2015)
 • CIEM Lab@UiA

  Technological infrastructure for research. CIEM is setting up a lab to further support the research on Emergency Management.
 • Horizon2020 project on Resilience for CIEM

  Smart Mature Resilience was approved for support on Thursday 29. January 2015 by the European Commision. Smart Mature Resilience is a project coordinated by Prof. Jose Mari Sarriegi, TECNUN University of Navarra in Spain. Prof. Jose Julio Gonzalez, CIEM, acts as scientific coordinator for Smart...
 • Workshop om muligheter og utfordringer innen framtidig krisehåndtering

  CIEM årlige workshop samlet over 50 fagpersoner fra forskningsmiljøer, offentlige myndigheter, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor til presentasjoner og diskusjon ved Universitetet i Agder torsdag 4. desember 2014. Alle presentasjonene er tilgjengelige her.
 • 8 applications for H2020

  Solutions for a Safer society. Centre for Integrated Emergency Management at UiA has submitted 8 applications for Horizon 2020 in 2014.
 • Fire drill for testing SmartRescue app

  20. November 2014 researchers and students at the University of Agder will be playing a game and testing the SmartRescue app for improved evacuation in fire situations.
 • Flight MH17: Considerations for Social Sharing and Reporting in an Emergency

  Attention has been placed on how best to use social media tools and the content available to enhance preparedness, response and recovery efforts.
 • International Disaster and Risk Conference (IDRC Conference) in Davos

  CIEM’s Tina Comes led a session on disaster recovery and reconstruction. Conference Preceedings available online.