Informasjon kan redde liv

Statsministeren i Nepal var blant bidragsyterne da UiA-forsker arrangerte workshoper om beredskap og informasjonsarbeid under kriser.

Informasjon kan redde liv
Kenny Meesters utveksler kunnskap og erfaringer med en av fokusgruppene i Nepal. (Foto: UIA)

– Et hovedpoeng med feltarbeidet i Nepal var å samle data og ideer fra folk i alle samfunnslag, sier Kenny Meesters, forsker ved UiAs Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) og koordinator av workshopene i Nepal.

I løpet av 16 dager i januar-februar i år var nærmere 150 personer fra alle samfunnslag involvert i workshoper, fokusgruppemøter, feltarbeid og intervjuer i Kathmandu og mer grisgrendte strøk i Nepal.

– Workshoper handler om å utveksle kunnskap og erfaringer. Som forskere lærer vi fra deltakerne, men samtidig håper vi å bidra med nye innsikter til dem, sier Meesters. 

Foruten statsministeren i Nepal, var statsråder og byråkrater fra regjeringen, og representanter fra den japanske ambassaden i Nepal, fra Røde kors og EU blant de prominente deltakerne.   

Les mer på uia.no