PhD-stilling ledig ved CIEM

Doktorgradsprosjektet vil utføres som del av forskningen i CIEMLab, som er en såkalt «living lab» der forskere og representanter fra ulike brukermiljø samarbeider om design, utvikling og testing av innovative løsninger for å støtte beredskap og krisehåndtering.

PhD-stilling ledig ved CIEM

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for informasjonssystemer er det ledig 100 % midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat innenfor informasjonssystemer for krisehåndtering for en periode på tre år evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Kristiansand.

Stillingsannonse

Søknadsfrist 20. februar 2018. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Bjørn Erik Munkvold, leder for PhD-spesialisering i informasjonssystemer og leder Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), tlf. +47 48125922, epost bjorn.e.munkvold@uia.no