Podcast om de samfunnnsmessige konsekvensene av koronapandemien

CIEM-forsker Lars Ole Grottenberg i samtale med Arne O. Holm. i en podcast fra Polyteknisk forening.

Vi er i starten på COVID19-pandemien og aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen. Står vi overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt? Hvordan forbereder vi oss som enkeltindivider og storsamfunn? 

Lytt til samtalen mellom Lars Ole Grottenberg, Forsker ved Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), UiA og PhD-stipendiat i samfunnssikkerhet, UiS og journalisten Arne O. Holm, Ansvarlig redaktør, High North News og styremedlem, UTSYN

Du får historiske perspektiv på hvordan pandemier endrer samfunnsstrukturene, du får et innblikk i hvordan regionale konflikter forsterkes og reduseres i parallell med utbredelsen av COVID19 – og du hører om de politiske og menneskelige konsekvensene.