Tiden er knapp for planlegging av effektiv distribusjon av covid-19 vaksiner

Kronikk: Blir det for varmt, vil en såkalt «kald» vaksine miste sin effekt og bli ubrukelig. Når behovet for vaksinen er kritisk må temperaturen overvåkes og kontrolleres, hele veien fra produsenten til pasientens arm.

Tiden er knapp for planlegging av effektiv distribusjon av covid-19 vaksiner
Pfizers vaksinekandidat må oppbevares ved minus 70 grader. Det krever spesielle dypfrysere, noe som aldri er benyttet tidligere i nasjonal vaksinering. Denne vaksinen tåler ikke mer enn et døgn i et vanlig kjøleskap. (Foto: Dado Ruvic / Reuters / NTB)

Hossein Baharmand, Senter for integrert krisehåndtering og Ross Phillips, Transportøkonomisk institutt

KRONIKK i forskersonen.no: Blir det for varmt, vil en såkalt «kald» vaksine miste sin effekt og bli ubrukelig. Når behovet for vaksinen er kritisk må temperaturen overvåkes og kontrolleres, hele veien fra produsenten til pasientens arm.

Etter et intenst kappløp om utvikling av covid-19 vaksiner, er det nå tre gode vaksinekandidater. To av disse vaksinene ser ut til å gi over 90 prosent beskyttelse mot viruset. At beskyttelsesgraden er såpass høy er gledelig, men vaksinene med høyeste beskyttelsesgrad har egenskaper som gir krevende logistiske utfordringer for distribusjon til befolkningen:

  • Pfizers kandidat skal ha 95 prosent effektivitet, men må oppbevares ved minus 70 grader. Det krever spesielle dypfrysere, noe som aldri er benyttet tidligere i nasjonal vaksinering. Denne vaksinen tåler ikke mer enn et døgn i et vanlig kjøleskap.
  • Modernas kandidat skal ha 95 prosent effektivitet og må oppbevares ved minus 20 grader. Den kan tåle inntil 12 timer i romtemperatur og inntil 30 dager i et kjøleskap av typen man finner på legekontorer.
  • Astra Zenecas kandidat skal ha 70 prosent effektivitet, men dette kan være høyere avhengig av dosering. Denne kan oppbevares i vanlig kjøleskap to til åtte plussgrader i minst 6 måneder.

Helsemyndighetene i de ulike land må nå planlegge i den knappe tiden før vaksinene kommer. De må beslutte hvem skal få hvilken type vaksine, basert på vaksinens effektivitet, stabilitet, hvordan det administreres, hvor mye blir tilgjengelig og når den forventes. Og da må de legge til rette for en rask og effektiv distribusjon.

Les hele kronikken i forskersonen.no her.