UiA deltar i internasjonal nødhjelpsøvelse

Triplex 2016 er en av verdens største humanitære kriseøvelser. Den holdes hvert tredje år, denne gangen på Lista fra 24. - 30. september. UiA har en viktig rolle.

UiA deltar i internasjonal nødhjelpsøvelse