Workshop: SMART teknologi for fremtidens krisehåndtering

SMART workshop samlet over 40 fagpersoner fra forskning, beredskapsetater, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor på Agder til presentasjoner og diskusjon ved Universitetet i Agder onsdag 27. november 2013. Alle presentasjonene er tilgjengelige her.

Workshop: SMART teknologi for fremtidens krisehåndtering
Ingrid Mæhre, Audun Eide (begge Agder politidistrikt) og Terje R. Henriksen (Østre Agder brannvesen) deltok på workshop.
Introduksjon og presentasjon av CIEM og samarbeidspartnereJaziar Radianti
Professor Bjørn Erik Munkvold, CIEM
/files/CIEM-workshop---intro---BEM---271113.pdf
 
INVITERTE FOREDRAG
Sosiale kommuner og krisekommunikasjon - før, under og etter krisen
Alf Tore Meling, Kommunikasjons- og strategirådgiver i det uavhengige  kommunikasjonsbyrået I all offentlighet   
 
Beslutningsstøtte i ulykkessituasjoner
Ketil Stølen, Sjefsforsker SINTEF, Prof. II UiO
 
Grunnlag for beslutningstøtte i søk og redning
Kenneth Gulbrandsøy, One Voice / Røde Kors Hjelpekorps / DISCO OS
 
Digital frivillighet i kriser
Per Aarvik, Høgskolelektor, Kunst - og designhøgskolen i Bergen
PROSJEKTPRESENTASJONER CIEM
 
SmartRescue: presentasjon & demo + diskusjon
Professor Ole-Christoffer Granmo
/files/Granmo-SmartRescue.pdf
 
Førsteamanuensis Morten Goodwin. ACO for evacuation planning
 
Post doc Jaziar Radianti and overingeniør Mehdi Ben Lazreg
SmartEMIS: presentasjon + diskusjon
Professor Bjørn Erik Munkvold
/files/SmartEMIS-intro-CIEM-workshop-BEM-271113.pdf

Forsker Torbjørg Træland Meum